DMV izračun

Pri izračunu stroškov uvoza za osebna vozila moramo upoštevati sledeče dajatve oziroma stroške:

1. Davek na motorna vozila (DMV)

  • Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost.
  • Stopnja davka za motorna vozila, razen za trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila, je odvisna od izpusta CO2, vrste goriva, ki se uporablja za pogon, prostornine motorja in EURO standarda motorja.
  • Če motorno vozilo uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se stopnja davka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za vozila z bencinskim gorivom.

2. Davek na dodano vrednost (DDV), ki znaša 22% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).
3. Homologacijo vozila
4. Pripravo in pregled vozila
5. Transport vozila